Emitent výše zveřejňuje emisní podmínky k jednotlivým emisím dluhopisů v souladu s ust. § 3 zákona č. 190/2004 Sb., o dluhopisech, ve znění pozdějších předpisů, přičemž toto zveřejnění není veřejnou nabídkou ve smyslu ust. článku 2 odst. d) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/1129 ze dne 14. června 2017 o prospektu, který má být uveřejněn při veřejné nabídce nebo přijetí cenných papírů k obchodování na regulovaném trhu, a o zrušení směrnice 2003/71/ES (Nařízení o prospektu).